Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Rodzinny Dom” web

„Rodzinny Dom” w Tarnowie to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka przeznaczona jest dla 8 dzieci w wieku do 18 roku życia, szczególnie z rodzin wielodzietnych, pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki w rodzinach naturalnych.

Dla ,,Rodzinnego Domu" zaprojektowaliśmy nowoczesną stronę internetową, którą można znaleźć pod adresem: www.rodzinny-dom.pl

KontaktMOŻEMY COŚ DLA CIEBIE ZROBIĆ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych...
zadzwoń mapa E-MAIL